รถร่วมสาย 122 ทะเบียน 12-2476 เช้าวันที่ 18 สค. 9:30

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
1. ขับรถจี้คันข้างหน้า และบีบแต่ไล่รถคันข้างหน้าตลอดเวลา โดยไม่มีเหตุอันควรที่ต้องกระทำ 2. จอดรับส่งผู้โดยสารด้วยความประมาท รีบออกรถโดยที่รถยังจอดไม่สนิท และตะโกนเร่งผู้โดยสาร 3. คนขับและกระเป่ารถ ตะโกนคุยกันเรื่องส่วนตัวเสียงดัง และด่าทอรถคันอื่นที่ขับไม่ถูกใจ 4. ไม่เคารพกฎจราจร ลักไก่ช่วงไฟเขียวที่รถติดยาว โดยวิ่งออกเลนส์ซ้ายแล้วเบียดแทรกกลับเข้าเลนส์ขวาในช่วงที่เป็นเส้นทึบก่อนถึงแยกไม่กี่เมตร ป.ล. จากประสบการณ์ส่วนตัว รถร่วมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะสายไหน มักมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ให้บริการ ขสมก.ควรจะมีการอบรมและสอบใบอนุญาติในการเป็นผู้ให้บริการ ทั้งคนขับและกระเป๋า เพื่อยกระดับมาตราฐานของสังคมไทย จากที่ได้ข่าวว่าจะยกเลิกรถร่วมทั้งหมดในกรุงเทพฯ คิดว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง แต่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการ อย่าให้ประชาชนต้องเดือนร้อนจากจำนวนรถที่ขาดแคลน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 122 จอดรับ-ส่งผู้โดยสารไม่สนิทนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ