รถร่วมบริการสาย 146 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมสาย 146 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายรถเมล์ระหว่างซอยบรมราชชนนี 41 กับซอยบรมราชชนนี 43 วันที่ 15/8/2560 เวลาประมาณ 10:15 น. เลขข้างรถ 146-4

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 146 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ