รถมินิบัทสาย 1 ขับรถเร็ว ขับแข่งกัน อันตราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันนี้ 7 มีนาคม เวลาประมาณ 16.20 น. รถมินิบัทสาย 1 เลขทะเบียน 14-6886 ไม่เห็นเลขข้างตัวรถ พขร.ขับรถเร็ว ขับแข่งกันกับรถร่วมสาย 1 คันอื่น แล้วไม่จอดป้ายให้ผู้โดยสายลงบริเวณ ป้ายแยกเสือป่า ทำให้ต้องลงนอกป้าย ขับปาดซ้าย ขวาตลอดเวลา

เรียนคุณ ไพศาล ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 1-79 ทะเบียน 14-6868 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้อบรมตักเตือนพนักงานขับรถคันดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฏระเบ่ียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้าย ด้วยความสุภาพเรียบร้อยปลอดภัยตลอดเส้นทาง หากพบข้อร้องเรียนเช่นน่ี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.