รถประจำทาง 536 ขาดระยะ ช่วง 19:00-21:00

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงนี้ขาดระยะมาก มาคันหนึ่งก็ขับลากเกียร์ คันมาทีหลัวแซง กลับมาทีใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมง จากอนุสาวรีย์ชัยถึงปากน้ำ ขณะที่ถนนโล่งๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ