รถประจำทาง 129 ครีมแดง(รถเมล์ฟรี) จอดไม่ตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เช้าวันนี้( 16 ธ.ค. 57 เวลาประมาณ 07.30 น.ขึ้นรถสาย 129 รถครีม-แดง (รถเมล์ฟรี) มาจากป้ายสำโรง และจะไปลงที่ป้าย รพ.ทหารผ่านศึก แต่จำรายละเอียดหมายเลข และทะเบียนรถ ไม่ได้ มีพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถ เป็นผู้ชายทั้งสองคน แต่ตอนจะลงที่ป้าย รพ.ทหารผ่านศึก (ตอนนั้นเวลาประมาณ 08.10 น.) รถคันดังกล่าวกลับจอด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงป้ายด้วยซ้ำ ก็ไม่ทราบว่าพนักงานขับรถมีเหตุผลอะไรที่ทำแบบนั้น รบกวนหัวหน้า / ผจก.สาย ตรวจสอบด้วย

ขสมก.รับทราบเรื่องและส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 129 เพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หยุดจอดรับส่งให้ตรงป้ายรถประจำทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกกรุณาแจ้งรายละเอียด เลขข้างรถ เลขทะเบียนรถเพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.