รถประจำทางสาย 69

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถประจำทางสาย 69 หลายคันบริเวณที่นั่งด้านหลังสุดจะมีไอร้อนจากเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสาร ทำให้ผู้โดยสารร้อน ช่วยประสานงานแก้ไขให้ด้วยคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 69 เบาะหลังมีไอร้อนออกมานั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ แก้ไขเรื่องดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ