รถที่ไม่พร้อม บริการ ทั้ง ความสะอาด และมารยาท (สาย 40)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ความสะอาด ของรถเมล์ 40 ถึงขั้นใช้คำว่า สกปรก ได้ ช่องแอร์สกปรก ปริมาณรถแอร์อัดทุกเช้า เท่ากับไม่เพียงพอบริการ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 40 รถสกปรกนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ เร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ