รถขนส่งปล่อยควันดำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปัจจุบันรถขนส่งของ ขสมก. และรถร่วมบริการ มีให้บริการมากแต่ไม่บำรุงรักษาเรื่องของมลพิษที่รถ ขสมก. ปล่อยออกมา ซึ่งแต่ละคัน เวลาเร่งเครื่องออกตัว ปล่อยควันดำโคตรเยอะ รถที่อยู่หลังรถ ขนส่งเหล่านี้ได้ ได้รับความเดือดร้อน และอยากให้ ทาง ขสมก.เองช่วยเช็คสภาพรถทุกคัน ที่ให้บริการอยู่ ตรวจเช็คควันดำ ว่าเกินมาตรฐานหรือไม่ แต่ผมเชื่อว่า รถขสมก.ควันดำเกินร้อยละ 60% อย่างไรก็ดี จะได้ช่วยลดมลภาวะให้กับทางกรุงเทพด้วย ขอบคุณครับ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการช่างซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วอีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ