ม.เกษตรศาสตร์ ไป เกษตร-นวมินทร์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมลล์สายไหนผ่าน เดอะวอร์ค เกษตรนวมินทร์ จาก มอเกษตร ครับ แล้วขึ้นตรงไหนลงตรงไหน แล้วขากลับมานี่สายไหนผ่านครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ. มีรถเมล์สาย 178 ครับขึ้นตรงเส้น ถนน เกษตรนวมินทร์ ครับ ขากลับกลับทางเดิมฝั่งตรงข้ามขาไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ