มารยาท พนักงานเก็บเงิน สาย 59 ชื่อวันเพ็ญ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 22 พ.ย 57 ขึ้นรถเมล์สาย 59 หน้า กองพันทหารรักพระองค์ ราบที่ 11 ผมจ่ายเงินค่าตั๋วรถเมล์ คนละ 17 บาท 5 คน เขาคิดผมไป 105 บาท พอผมทักท้วงไปกลับแสดงกริยาไม่พอใจ ทั้งสีหน้าและน้ำเสียงที่ดุดัน ยังเถียงผม ตะครอกใส่อีกว่าเขาคิดถูกแล้ว ผมขึ้นรถเมล์สายนี้แทบทุกวัน พอเจอแบบนี้ผมเสียความรู้สึก ไม่ใช้เป็นเฉพาะคนอื่นๆก็เป็น

ขสมก.ได้รับทราบและส่งเรื่องไปยังต้นสังกัดเพื่อเป็นข้อมูลอบนมรมกำชับพนักงานไม่ให้กระทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกและบริการที่ดีให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากท่านประสบเหตุเช่นนี้กรุณาแจ้งรายละเอียด เลขข้างรถ ทะเบียนรถ วัน เวลา และสถานที่ใช้บริการ เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลสอบสวนพนักงานผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบ ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและขอบคุณที่ใช้บริการรถ ขสมก.