มาตราฐานคนขับ?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติสาย166บริการดีมาก รอไม่นาน แอร์เย็น กระเป๋ารถเมล์พูดจาไพเราะ แต่เตอปัญหานี้หลายรอบคือคนขับไม่จอดปเายบ้าง ไม่รับผู้โดยสารบ้าง ป้ายก่อนจะถึงอนุเสาวรีย์คือรพ.เด็ก ส่วนตัวเราเป็นนิสิตมีตั๋วรายเดือนจึงเลือกที่จะเดินมารอหน้ารพ.เด็ก เมื่อมีผู้โดยสารโบกตอนอยู่ที่ป้าย คนขับควรจอดหรือไม่? ซื้อตั๋วรายเดือนก็เสียเงินเหมือนกันนะคะ บางวันก็ไม่จอดป้ายนี้ ผู้โดยสารยังมีสิทธิ์โบกรถอยู่ไหม? ถ้าไม่จอดทุกป้ายก็ลดเหลือแค่ต้นทางกับปลายทางเลยสิคะ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ