พนักงานไร้มารยาท สาย542

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงานกระเป๋า ไม่มีสามาคารวะ และ มารยาทในการพูดกับลูกค้า ไม่ควรไปตะคอกใส่ผู้ใช้บริการ ถ้าไม่รุ้จักมารยาทในสังคม ควรอบรมให้ดีก่อนมาปฏิบัติหน้าที่

เรียยนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 542 พกส.แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ เรียกพนักงานประจำรถมาอบรมกำชับ และย้ำเตือนมิควรประพฤติเช่นนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ