พนักงานเก็บค่าโดยสาร สายปอ 59 บริการไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร สายปอ 59 บริการไม่สุภาพ ป้ายเมเจอร์รัชโยธิน ถึง ป้ายเสนานิคม ระหว่างเดินเก็บค่าโดยสาร ผมต้องการจะลง ป้ายเสนานิคม จึงได้มายืนรอที่ประตูหลัง แต่เนื่องจากผู้โดยสารเต็มคันรถ จึงทำให้พนักงานท่านนี้ เดินลำบาก (พนักงานหญิง ลักษณะ อ้วน เตี้ย) ซึ่งผมได้พยายามหลบให้เต็มที่แล้ว แต่ไม่สามารถผ่านไปได้ พนักงานท่านนี้ จึงได้แสดงอาการกระพัดกะเพียด สบัดกระบอกเก็บค่าโดยสาร มาโดนตัวผม แล้วเดินต่อไปอย่างไม่แยแส รหัสตั๋ว 8203344

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ