พนักงานเก็บค่าโดยสารไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย101 6-50417 12-0227 พนักงานเก็บค่าโดยสารมารยาททรามมากพูดจาตะคอกเสียงดัง เหยียบเท้าผู้โดยสารแล้วไม่ขอโทษสักคำ(ทั้งๆที่รู้ตังเพราะเขาหันมามองอยู่)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานเก็บค่าโดยสาร เบอร์ข้างรถ 6-50417 คันดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ