พนักงานเก็บค่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศ สาย 145 ปากน้ำ-หมอชิต 2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระผมใช้บริการ รถเมล์ปรับอากาศ สาย 145 ปากน้ำ-หมอชิต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 22:15 น. ณ ป้ายรถเมล์ ถนนสายลวด ปากน้ำ กระผมขึ้นมา พกส. ก็เดิมมาทำหน้าที่ ผมกำลังหาค่าโดยสารในกระเป๋า ซึ่ง อาจจะใช้เวลาประมาณ ครึ่งนาที พกส.ก็เอ่ยขึ้นมาด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม คือ "ไม่รู้จักเตรียมตัว รู้อย่างนี้จะไม่จอดรับ จะให้ยืนรอให้เข็ด" ผมยอมรับว่าผมไม่ได้เตรียมตัวเตรียมค่าโดยสาร แต่คุณเป็น พนักงานบริการ ไม่สมควรใช้วาจาแบบนี้กับ ผู้โดยสาร ช่วยตักเตือน ให้หน่อยนะครับ นี่หรือคนของรัฐ เป็นผู้หญิงนะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้คำแนะนำบริการด้วยความสุภาพให้ผู้โดยสารพึงพอใจในการให้บริการ หากพบเห็นหรือร้องเรียนมาในกรณีนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้ลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ