พนักงานเก็บค่าโดยสารพูดตะคอกผู้โดยสาร(536รถเสริมอนุสาวรีย์)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
11:50น วันที่12 กันยายน 2560 ผมขึ้นรถโดยสารสาย 536 หน้ารร นายเรือ เป็นรถเสริมวิ่งถึงอนุสาวรีย์ พนักงานเก็บค่าโดย เป็นผู้หญิง ผมนั่งไปอนุสาวรีย์ ผมสังเกต พอมีผู้โดยสารบอกลงหมอชิต แกคะคอกใส่ว่ารถอนุสาวรีย์ แต่ผู้โดยสารก็ยอมนั่งไปอนุสาวรีย์ หมายเลขรถ3-66280 12-5751

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารคันดังกล่าว สาย 536 เบอร์รถ 3-66280 มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ