พนักงานขับรถโดยสาร สาย4 มินิบัสสีส้ม สูบบุหรี่ขณะขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงานขับรถโดยสาร สาย4 มินิบัสสีส้ม สูบบุหรี่ขณะขับรถและมีผู้โดยสารอยู่บนรถ อีกทั้งพนักงานเก็บเงินไม่เตือนพนักงานขับรถด้วย รบกวนดำเนินการตามกฎหมายให้ด้วยครับสูบบุหรี่บนรถโดยสาร ทะเบียน 15-1548 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 7.20น.

เรียนคุณ พงษ์พันธุ์ น้อยเศรษฐี ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 4-11 ทะเบียน 15-1548 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี่้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ .