พนักงานขับรถช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานขับรถสาย 514 ทางด่วน คันที่ 3 วันที่ 7 ก.พ 61 ขับรถช้ามาก ควรให้ขับทางธรรมดาดีกว่านะค่ะ ไม่ควรขับทางด่วนค่ะ ปกติทางด่วนคันที่ 3 ถึงสีลมประมาณ 7.30 น. วันนี้ถึง 8.30 น. ช้ากว่าปกติ 1 ขม. มันไม่ปกตินะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ