ผู้แทนสหภาพฯยื่นหนังสือ เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนักงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

ภาพประกอบ: 
201