ปอ.514 ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลา 0955 วันศุกร์ 27 ตุลาคม 2560 บริเวณป้ายหน้าเตรียมพัฒน์รัชดา รถสาย 514 ไม่เข้าเลนซ้าย ทำให้ผู้โดยสาร 3-4 คน ต้องเดินออกไปขึ้นรถที่เลน2 ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ อย่างครั้งนี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งมาในเลนซ้ายสุด ขอให้พิจารณาลงโทษ พขร. เช่น พักงาน 1 เดือน เป็นต้น ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมมาที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ