ปอ.3 เก็บค่าดดยสารเกินราคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นปอ.3 หมายเลข 8-88097(12-5598) หมายเลขตั๋ว 8087816 เวลา 07.10 น. วันที่ 23 ธ.ค.58 จากหน้าธนาคารทหารไทย ลงป้ายประดิพัทธ์ซอย 10 (โรงแรมมิโด) เก็บค่าโดยสาร 13 บาท บอกว่าเคยนั่ง 11 บาททุกครั้งก็ไม่ฟัง ให้ไป 11 บาทพอดี แต่กระเป๋าบอกว่า 13 บาท งงครับ