ปอ.14 14-58

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถปอ 14 เลขข้างรถ 14-58 เวลา 11.15น. วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ขับรถกีดขวางการจราจร ปาดจากเลนสี่กัดขวางเลนสามและสองปล่อยผู้โดยสารลงกลางถนนและปาดออกมาเลนสี่ตามเดิม พอบีบแตรเตือนก็เปิดกระจกออกมามองหน้า ไม่ทราบว่าทำผิดกฎจราจรแล้วยังสามารถทำกิริยาแบบนีเได้ด้วยเหรอคะ ควรจะขอโทษมากกว่านะคะ พยายามโทรร้องเรียนแล้วแต่ไม่สำเร็จจึงแจ้งมายังเวปไซต์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนคุณ ศศิภา รัศมีทัต ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานประจำรถโดยสารสาย ปอ.14-58 ทะเบียน 15-4683 แล้วแจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาช่ี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.