ปอ. 511 รถวิ่งเส้นทางปกติ รถขาดช่วง มีแต่รถเสริมบางนา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปอ. 511 รถวิ่งเส้นทางปกติ (ขาเข้าสมุทรปราการ) รถขาดช่วง มีแต่รถเสริมบางนา ในกรณีมีรถเสริมในลักษณะนี้ มีการสำรวจความต้องการของการใช้รถช่วงเส้นทางดังกล่าวของประชากรแล้วใช่หรือเปล่า จะได้ปรับลำดับการเดินทาง เพื่อที่ไม่ต้องเสียเวลารอต่อไป......... บางครั้งรอนานเป็น 30-45 นาที รถเสริมผ่านไป 2 คัน รถสายปกติ (ขาเข้าสมุทรปราการ) เพิ่งจะผ่านมาแค่ 1 คัน

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ