ปฏิเสธรับเหรียญ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สอบถามครับวันที่ 8-Feb-18 เวลา 18:30 เจอเหตุการณ์ขึ้นรถเมล์สาย 2 เลขที่ 3-40241 ยื่นธนบัตร 20 บาทพร้อมกับเหรียญ 50 สตางค์ จ่ายค่าโดยสารมูลค่า 6.50 บาท โดยต้องการให้พนักงานเก็บเงินทอนเงิน 14 บาทให้ แต่พนักงานดังกล่าวปฎิเสธที่จะรับเหรียญ 50 สตางค์ และต้องการทอนเงิน 13 บาท 50 สตางค์ให้ ด้วยเหตุผลที่ว่าเหรียญเยอะแบกไม่ไหว ตรรกะอะไรแปลกแทนที่จะรับเหรียญ 50 สตางค์ไว้แล้วทอนเหรียญบาทผมก็ช่วยคุณรับภาระน้ำหนักลงได้เหมือนกัน สรุปเหรียญ 50 สตางค์ ที่มีสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พนักงานดังกล่าวกล้าปฏิเสธที่จะรับแต่กล้าทอนมาให้ผมหรือครับ หากไม่ต้องการเหรียญ 50 สตางค์ ขสมกควรปรับลดค่าโดยสารเหลือ 6 บาทมาครับ คนเก็บเงินสบายใจ ผู้โดยสารสบายใจครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ