นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และกรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผอก.ขสมก. เป็นประธานในพิธี เปิดงาน “Hino 55 th Anniversary Party”

ภาพประกอบ: 
854