นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผอก.ขสมก.ตรวจเยี่ยมจุดเชื่อมต่อ รถโดยสารสาธารณะ

ภาพประกอบ: 
0215