นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผอก.ขสมก.พร้อมผู้บริหารองค์การ ตรวจเยี่ยมการจัดเดินรถโดยสาร ขสมก., บขส. และรถตู้โดยสาร เพื่อรองรับประชาชนในการเดินทาง กลับต่างจังหวัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ภาพประกอบ: 
531