ทำไมเวลานี้ 522 ไม่มีสักคัน ช้ามาก ชั่วกว่าแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามหัวข้อ เบื่อจัง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 522 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 522 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ