ทำไมมีป้ายบอกขายตั๋วสัปดาห์บนรถ แต่จะซื้อกับบอกไม่มีบัตรขาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 22/02/2018 ผมได้ใช้บริการรถเมล A1เที่ยวแรก มุ่งหน้าสู่ดอนเมือง ต้องการซื้อตั๋วรายสัปดาห์เพราะผมเห็นมีกระดาษแปะอยู่ว่ามีขาย แต่ทำไมจะซื้อกับบอกว่าไม่มีบัตรตั๋วที่รถตอนนี้แถมปัดส่งให้ไปซื้อที่ท่าสนามบิน กลายเป็นว่ารอบนี่ต้องเสียค่ารถในราคาปกติ ไม่ทราบว่าคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงหรือมีวิธีไหนที่ดีกว่าปัดส่งไหมครับ เสียความรู้สึกมาก!!!!!!! แล้วจะมีการชดเชยยังไงกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 30บาทถึงจะไม่เยอะแต่ผมต้องเดินทางทุกวันไม่งั้นคุณจะทำตั๋วสัปดาห์ออกมาทำไมในเมื่อไม่พร้อมที่จะขายให้ผู้โดยสาร?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย A1 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ