ทำแฟ้มสีขาวหายบนรถเมล์สาย 3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ขสมก. ด้วยข้าพเจ้าได้ลืมเอกสารแฟ้มกระดาษสีขาว. มีลายและตัวหังสือบนแฟ้ม TBS บนรถเมล์ครีมแดง สาย 3 ขึ้นจากท่าพระอาทิตย์ประมาณ.17.15น. (เป็นรถเมล์ฟรี) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ข้าพเจ้่าได้ลงรถที่ไปลงประดิพัทธ์ 21 เวลาประมาณ 18.00น. แยกลำลูกกา เวลาประมาณ 19.35 น. (นั่งอยู่ฝั่งประตูทางลงรถคะ) จึงขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ในส่วนนี้ให้ ขสมก. ช่วยตรวจสอบให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ถ้าได้ความคืบหน้าอย่างไรขอความกรุณาช่วยติดต่อมาที่ 0891313038 จักขอบคุณยิ่ง

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินกาตรวจสอบกับทางสาย 3 ถ้าหากพบสิ่งของ จะให้ติดต่อกลับเบอร์ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ