ต.22

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
มีนบุรี
ปลายทาง: 
ปากเกร็ด
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากมีนบุรี(ตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ผ่านอนุสาวรีย์หลักสี่ ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกล็ด
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากท่าน้ำปากเกล็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านอนุสาวรีย์หลักสี่ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี(ตลาดสด)