ช่วยเพิ่มสาย 96ก ด้วยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากเส้น นวมินทร์ไปเส้นเสรีไทย ต้องมีการต่อรถซึ่งไม่ค่อยสะดวก แต่ขสมก.ก็มีรถที่สามารถให้ความสะดวกได้คือ96ก. ซึ่งให้ความสะดวกอย่างมาก แต่ผลคือรถน้อย ทำให้ระยะเวลาที่รอ ค่อนข้างนานมากต่อคัน ประมาณ 20-40 นาที ช่วยปรับปรุงเรื่องการเพิ่มจำนวนรถด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำขอมูลไปปรับปรุงการจัดสรรปล่อยรถ พร้อมทั้งนำเรื่องเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาเพิ่มจำนวนรถ ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ