ช่วยเพิ่มรถสาย25 ทางด่วน ในชั่วโมงเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยเพิ่มหรือปล่อยรถสาย25ทางด่วนให้เยอะขึ้นในตอนเช้าหรือชั่วโมงเร่งด่วนหน่อยได้มั้ยครับบางทีรอเกือบชั่วโมงตั้งแต่ 06.30 ถึงเกือบแปดโมงถึงจะได้ขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ