ช่วยตักเตือน ท่ารถสาย105

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมรถเมล์105 ต้องเบิ้ลเครื่องแรงๆ*105ขับเร็วมากในหมู่บ้านทั้งๆที่จะถึงท่าแล้ว*ท่ารถมหาชัยเมืองใหม่ ร้องเรียนไปหลายครั้งแล้ว ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย ขอความกรุณาด้วย่คะ

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 105 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่ให้เบิ้ลเครื่องรถเสียงดัง สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไปเบิ้ลเครื่อง (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ