ชื่นชม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย46 เสริมคลองเตย ..เห็นกระเป๋ารถเมล์..เห็นคนแก่ขึ้น..ลุกชว่ยจับพยุง..เป็นภาพน่าชื่นชมมากๆ..คนสุงวัยสองสามคนเห็นแล้ว..ต้องขอบคุนสังคมดีๆยังมีอยุ่ใรกรุง..

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ชมเชยรถประจำทางสาย 46 นั้นต้องขอขอบคุณที่ท่านได้แจ้งให้ทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานประจำรถต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ