ชื่นชมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาย สาย 16 กับนายท่าสาย 16 และ 145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานขับรถเมล์และพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 16 ที่ช่วยเก็บกระเป๋าไว้ให้ค่ะ ดิฉันไม่ทราบชื่อของทั้งสองท่าน เลขข้างรถน่าจะเป็น 55087 แต่ถ้าไปดูบันทึกของหายน่าจะเจอค่ะ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงหัวค่ำ โดยดิฉันลืมกระเป๋าหนังสือไว้บนรถเมล์สาย 16 ป้ายแยกเฉลิมเผ่า และในช่วงค่ำวันนั้น นายท่าสาย 16 ชื่อคุณสมยศ ได้โทร.แจ้งให้ไปรับที่ท่ารถหมอชิต 2 วันรุ่งขึ้น 4 กุมภาพันธ์ 2560 ดิฉันได้ไปรับกระเป๋าคืนที่ท่าหมอชิต 2 ได้พบพี่นายท่าสาย 145 และพี่นายท่าสาย 16 ให้บริการในการรับกระเป๋าคืนอย่างดี พี่ทั้งสองชื่อ คุณสุรีย์ บินมะหะมุด และ คุณสมบูรณ์ ทองกาย ขอชื่นชมทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ