ชื่นชมคนขับรถสาย 23 ยูโร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่มชมคะ ขึ้นสาย 23 บ่อยคะ ช่วงวันหยุด ไปเดินซื้อของที่ประตูน้ำ เจอพนักงานขับรถ ชื่อ นายอดิเรก ขำสำลี ขับรถเบอ 035 เจอน้าแกบ่อยคะ พูดจาดี มีน้ำใจกับผู้โดยสารทุกคน หน้าตายิ้มแย้ม พูดจาไพเราะทุกครั้งที่เจอเลยคะ แกเป็นคนตลก คุณแม่ชอบแกมากคะ ทำให้อยากใช้บริการสาย 23 บ่อยๆ น้าแกขับรถดีด้วยคะขับขี่ปลอดภัย อยากจะชื่นชม รถน้าเค้าสะอาด ไม่ค่อยมีเศษตั๋วหรือคราบพื้นดำๆเหมือนรถคันอื่นคะ

เรียนผู้ใช้บริการ รถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้พนักงานทราบและติดประกาศชมเชย บันทึกประวัติความดีความชอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการทำงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ