ชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร บริการดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากจะชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย95 ชื่อสุดารัตน์ เลขรถ50026 ขึ้นจากอู่บางเขน ลงแฮปปี้แลนด์ เวลาประมาณ 19.45 พนักงานคนสวย มารยาทดีพูดเพราะ รถคนแน่นมากแต่ไม่อารมณ์เสีย ยิ้มแย้ม บอกเชิญค่ะและขอบคุณค่ะตลอด เคยเจอ2ครั้งแล้วแต่น้องพนักงานยังคงบริการดีเหมือนเดิม ขอให้บริการดีๆอย่างนี้ต่อไป ประทับใจพนักงานคนนี้มากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์กาารขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล แจ้งให้พนักงานประจำรถคันดังกล่าวทราบและติดประกาศชมเชยเบันทึกประวัติความดีความชอบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจปฎิบัติหน้าที่ต่อไป