จำนวนรถไม่พอสำหรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 142 จำนวนรถน้อยมากครับ รบกวนช่วยเพิ่มจำนวนรถและเที่ยวเวลาเดินรถในช่วงเร่งด่วนด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้จัดส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลทำการปรับปรุงการปล่อยรถจัดสรรรถให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วได้จัดส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลทำการปรับปรุงการปล่อยรถจัดสรรรถให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก. จึงเรียนมาเพื่อทราบ