จากสี่แยกห้วยขวาง ไปแอมเวย์สาขาบางกะปิ สายไหนครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากห้วยขวาง ไป แอมเวย์ ซอย รามคำแหง 60 ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 137 ลงหน้ารามต่อ 186 ครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ