คนขับรถ พูดจา เเยกับ ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 29 รถเมล์ฟรี 1 50076 12 0212 กทม. เมื่อประมาณ 07.30 ผู้โดยสารคุยกันตามปกติกับเพื่อนของเค้า ที่นั่งข้างท้ายของคนขับ เเต่คนขับกลับบอกผู้โดยสารว่าให้เงียบ โดยอ้างว่าคนขับฟังเสียงของรถของเค้าอยู่ เเล้วหลังจากนั้น พูดโดยสารก็คุยกันตามปกติ ตัวผม ก็ว่า ไม่ได้ดังอะไรเลย เเต่คนขับพูดออกมา "ไม่เข้าใจหรือยังไงครับ ที่บอกให้หยุดใช้เสียง ถ้าอยากคุย ข้างหลังว่าง" ในความคิดผม เสียงรถยังดังกว่าเลย เเละไม่ว่ายังไงถึงเเม้จะมี อารมณ์เครียดส่วนตัว ก็ตามคนขับรถ ไม่สมควร ทำเเบบนี้หรือเป็นเพราะ รถฟรี

รียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล เรียกพนักงานขับรถอบรมโดยรวม เรื่อง การมีจิตสำนึกการให้บิรการและมารยาทการให้บริการ หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนีอีก ขอความกรุณาแจ้ง วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป

เรียน คุณนัน ขอแจ้งผลการดำเนินการตามที่ท่านได้ร้อเรียนรถสาย 29-1-50076 ผู้โดยสารคุยกันตามปกติกับเพื่อนของเค้า ที่นั่งข้างท้ายของคนขับ เเต่คนขับกลับบอกผู้โดยสารว่าให้เงียบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 07.30 น. ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาย 29 ได้เรียกนายน้อย ดิษฐ์ระหาญ พนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จริงให้การยอมรับจึงได้อบรมกำชับพนักงานให้บริการที่สุภาพเพื่อให้ผูัใช้บริการเกิดความประทับใจ หากได้รับร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป