คนขับรถเมล์สูบบุหรี่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนขับรถเมล์สาย 133 เลขข้างรถ 133-6 เลขทะเบียน 11-4701 เมื่อวันพุธ ที่6 กันยายน ณ เวลา 20:03 ได้ทำการสูบบุหรี่ทำให้รบกวนผู้โดยสารเป็นอย่างมาก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 สูบบุหรี่นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ