คนขับรถเมล์สาย1 (รถเล็กสีส้ม) สูบบุหรี่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่ทราบว่าทางองค์กรมีนโยบายเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ของคนขับรถโดยสารและกระเป๋ารถเมล์หรือไม่ (ในเวลทำงาน) วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา11.15-11.30 น. โดยประมาณ คนขับรถประจำทางสาย1 (รถเล็กสีส้ม เลขทะเบียน 14-7488) ได้สูบบุหรี่ไปขณะขับรถซึ่งเป็นการสร้างความลำบากใจให้แก่ผู้โดยสาร ดังนั้นจึงอยากทราบข้อมูลว่าองค์กรมีนโยบายดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีนโยบายดังกล่าวขอความร่วมมือจากองค์กรให้เข้มงวดเรื่องดังกล่าวด้วย เนื่องจากไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้รับประสบการณ์นี้

เรียนคุณ ลู่ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานประจำรถโดยสารสาย 1-19 ทะเบ่ียน 14-7488 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.