คนขับรถสาย 110 สูบบุหรี่ขณะขับรถค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 110 เลขข้างรถ 110-12 สูบบุหรี่ขณะขับรถ รอบจากท่าเทเวศร์ไปสะพานพระราม 7 เวลา 19.12 น. ในวันที่ 12 ก.ย.60 สูบบุหรี่บนรถประจำทางเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะ ช่วยตักเตือนด้วยค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 110 สูบบุหรี่นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ