คนขับรถมินิบัสสาย14-54เมาแล้วขับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อวันที่28 ส.ค 60 เวลาประมาณ 18.30 น.กระผมขึ้นรถหน้าสวนลุมเพื่อมาเซนทรัลเวิลด์ รถมินิบัสสาย14-54 หน้ารถเขียนว่าเจ๊กิม ซึ่งคนขับรถมีอาการเมาสุราแต่ยังฝืนขับรถรับส่งผู้โดยสารโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเลย ผู้โดยสารหลายคนต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับความประมาทของคนขับ อยากให้ทาง ขสมก.หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการในเรื่องนี้ด้วยครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 14-54 ทะเบียน 14-9811 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานท่ีกระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.