คนขับรถควรพูดให้ดีหน่อยนะคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่19/9/2560 สาย511ไปปากน้ำคนขับขึ้นเสียงใส่เนื่องจากคนขับจอดรถไม่ติดริมฟุตบาท เราเลยไม่ลงค่ะเพราะมีรถขับมาอยู่ แล้วอยู่ดีๆก็พูดจาขึ้นเสียงว่าจะลงมั้ยทั้งๆที่ก็มีรถอยู่ เราก็ต้องลงค่ะ แย่มากเลยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ( แจ้งผู้จัดการสาย 511 แล้ว) ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ประสานไปยัง ผู้จัดการสาย 511 ดำเนินการอบรถพนักงานพนักงานขับรถสาย 511 ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และพูดจากับผู้ใช้บริการให้สุภาพ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ