ขีับจี้รถ จักรยานยนต์ ปอ.29 ทะเบียน 15-1390

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 9 มิย 58 เวลา ประมาณ 20.15 น. รถ ปอ.29 ได้ขับขี่รถ จี๊ รถจักรยานยนต์ ที่อยู่เลนซ้าย ที่มีผู้ซ้อนท้ายมา อย่างเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะ รถจัรยานยนต์ ต้องทำการขี่ เ่งเพื่อกลัวขับคันดังกล่าว ทำให้คนขับขี่รและผู้ซ้อน หวาดกลัวและเกิดอันตรายได้ รบกวนให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้อง อบรม พนักงานคนดังกล่าวด้วย หากพบเห็นและเกิดขึ้นจะ โทรไปแจ้ง ทางกรมขนส่งทางบกอีกช่องทาง ด้วยความเคารพอย่างสูง

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องร้องเรียนสาย ปอ.29 ทะเบียน 15-1390 ขับขีี่จี้รถจักรยานต์ ที่อยู่เลนซ้าย มีผู้ซ้อนท้ายมาอย่างเร็ว โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ได้ประสานผู้ประกอบการสาย ปอ.29 ให้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถคันดังกล่าวว่าเพื่อจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษพขร.รถคันนี้ แต่ไม่พบหมายเลขทะเบียนนี้ในบัญชี ขสบ.11 จึงขออภัยมาณที่นี้ ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องร้องเรียนสาย ปอ.29 ทะเบียน 15-1390 ขับขีี่จี้รถจักรยานต์ ที่อยู่เลนซ้าย มีผู้ซ้อนท้ายมาอย่างเร็ว โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ได้ประสานผู้ประกอบการสาย ปอ.29 ให้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถคันดังกล่าวว่าเพื่อจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษพขร.รถคันนี้ แต่ไม่พบหมายเลขทะเบียนนี้ในบัญชี ขสบ.11 จึงขออภัยมาณที่นี้ ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา