ขับรถไม่สุภาพเลย 105

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขับรถไม่สุภาพเลย แตะเบรกปล่อยๆ กระฉาก คนจะล้มทั้งคันรถ เหวี่ยงไปมา สาย 105 5-55058 เวลา 07-09-60 7.45น.

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 105 คันดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ