ขับรถเร็ว ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย 48 สีชมพู ทะเบียน 11-6658 คนขับขับรถเร็ว กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่มีมารยาทตะโกนกับคนขับตลอดทาง ป้ายก็ไม่จอด (เหมือนมีความขัดแย้งกับ ปอ48) วันที่ 25 กันยา เวลาประมาณ 8.30 ที่วัดโพธิ์ ปล.ช่วยเรียกไปปรับปรุงด้วย

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง ลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การและอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ - ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ