ขับรถเร็ว และไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถ สาย81-11 อ้อมน้อยปิ่นเกล้า ขับรถเร็ว และชิดขวา จอดไม่ตรงป้าย จอดเลนกลางแล้วให้ผู้โดยสารมองรถเอง ปรับปรุงและอบรมคนขับด้วยค่ะ

เรียนคุณ Chom ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เนื่องจากรถโดยสารสาย 81 มีรถให้บริการหลายคัน รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย / เบอร์รถ / ทะเบียนรถ / วัน -เวลา/ หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบ่ียนรถอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาช่ี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้ร่ับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพือทราบ.